Financijski plan za 2022. godinu

Financijski plan za 2022. godinu možete skinuti u PDF formatu: Financijski plan za 2022. godinu

 

Proračun za 2022. godinu

Proračun za 2022. godinu možete skinuti u PDF formatu: Proračun 2022. godinu

 

 

Operativni plan za 2022. godinu

Operativni plan za 2022. godinu možete skinuti u PDF formatu: Operativni plan za 2022. godinu

 

 

Operativni i financijski plan za 2021. godinu

Operativni i financijski plan za 2021. godinu možete skinuti u PDF formatu: Operativni i financijski plan za 2021. godinu

 

 

Proračun za 2021. godinu

Proračun Udruge invalida rada Virovitica i ostalih OSI za 2021. godinu možete skinuti u PDF formatu: Proračun za 2021. godinu.

 

 

Strateški, operativni i financijski plan za 2020. godinu

Strateški, operativni i financijski plan za 2020. godinu možete skinuti u PDF formatu: Strateški, operativni i financijski plan za 2020

 

 

Operativni i financijski plan za 2020. godinu

Proračun Udruge invalida rada Virovitica i ostalih OSI za 2019. godinu možete skinuti u PDF formatu: OPERATIVNI I FINANCIJSKI ZA 2020

 

 

Operativni i financijski plan za 2019. godinu

Proračun Udruge invalida rada Virovitica i ostalih OSI za 2019. godinu možete skinuti u PDF formatu: OPERATIVNI I FINANCIJSKI ZA 2019 godinu

 

 

Proračun za 2019. godinu

Proračun Udruge invalida rada Virovitica i ostalih OSI za 2019 godinu možete skinuti u PDF formatu: PRORACUN ZA 2019.

Proračun za 2018.

Proračun Udruge invalida rada Virovitica i ostalih OSI za 2018. godinu možete skinuti u PDF formatu: Proračun za 2018.

Operativni i financijski plan za 2018.

Operativni i financijski plan Udruge invalida rada Virovitica i ostalih OSI za 2018. godinu možete skinuti u PDF formatu: Operativni i financijski plan 2018.

Godišnji plan financijskih sredstava udruge invalida rada Virovitica za 2017. godinu

Prihodi

Rahodi

wdt_ID Redni broj Trškovi Troškovi
1 1 Troškovi za zaposlene (plće, doprinosi, prijevoz) 250.000,00
2 2 Materijalni troškovi 35.500,00
3 3 Funkcionalni trškovi 25.500,00
4 Ukupno: 311.000,00
Redni broj Trškovi Troškovi

Operativni plan za 2017. godinu

Operativni plan Udruge invalida rada Virovitica i ostalih OSI za 2017. godinu možete skinuti u PDF formatu: Operativni i financijski plan za 2017.

Operativni plan za 2016. godinu

O nama

Udruga invalida rada je nestranačka, dragovoljna i neprofitabilna udruga koja djeluje na sedam općina od koje su tri na području od posebne državne skrbi i to su: Voćin, Gradina i Suhopolje, Grad Virovitica i općine: Bukovica, Lukač, Pitomača, sa humanitarnim ciljevima u koju se udružuju članovi istih općina radi ostvarivanja svojih prava i usklađivanja pojedinačnih, osobnih i zajedničkih interesa.
Udruga invalida rada je osnovana 1971 a upisana u registar udruga 1987. godine. Udruga broji 160 aktivnih članova.

 

Vizija, vrijednosti, cilj, misija, svrha

Vizija udruge invalida rada temelji se na izjednačenim socijalnim mogućnostima i uvjetima za invalide rada i sve ostale osobe s invaliditetom, te kvalitetnijim zakonskim okvirima koji bi pridonosili jednakopravnim mogućnostima
sudjelovanja u životnoj zajednici, odgoju i obrazovanju, sudjelovanju u političkom i kulturnom životu, na području rada i socijalne skrbi. Osigurana mogućnost da osobe koje su zadobile invaliditet na radu mogu izabrati žele li i dalje nastaviti raditi i pridonositi društvu sukladno svojim mogućnostima i sposobnostima.
Društvo bez predrasuda i diskriminacije prema osobama s invaliditetom je cilj kojem Udruga invalida rada i ostalih OSI na svojim temeljnim vrijednostima kroz dugogodišnju misiju djeluje i teži od samog početka udruga invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom ovog djelovanja misija je unaprjeđenje društvenog položaja invalida rada, zaštita prava i prevencija nastanka ozljeda na radu.

Vrijednosti na kojima se temelje vizija, ciljevi i rad udruge su poštivanje ljudskih prava, odgovornost, suradnja i dijalog, pravo na informiranost, tolerancija, uvažavanje raznolikosti, nenasilje.

Osnovni ciljevi Udruge su promicanje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom, uključivanje što većeg broja invalida rada u rad udruge, ekonomska,socijalna,zdravstvena i pravna sigurnost invalida rada, te jednake mogućnosti invalidima rada.

Tijekom 44.godina svoga djelovanja Udruga invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom je organizirala niz akcija, ostvarila je veliki broj projekata i programa, organizirala niz savjetovanja, okruglih stolova,gdje smo ukazali javnosti da moramo pružiti jednake šanse za sve građane,edukacije s ciljem ostvarivanja prava invalida rada i borbe protiv diskriminacije.

Preko HSUIR organiziramo pravnu pomoć članovima udruge i njihovim obiteljima. Dobrom koordinacijom vršimo praćenje, analiziranje i razmatranje stanja, primjena i promjena svih propisa koji se odnose na invalide rada, te zalaganje za kvalitetno i pravodobno ostvarivanje njihovih prava.

Udruga invalida rada i ostalih osi također predlaže nadležnim državnim i drugim tijelima donošenje mjera, zakonskih i drugih propisa za unapređenje pravnog, socijalnog i ekonomskog položaja invalida rada kao i ostalih osoba s invaliditetom.

OPERATIVNI PLAN DJELOVANJA UDRUGE INVALIDA RADA ZA 2016. GODINU USVOJEN JE NA TEMELJU STATUTA UDRUGE INVALIDA RADA I OSTALIH OSOBA S INVALIDITETOM NA SJEDNICI PREDSJEDNIŠTVA 18 PROSINCA 2015. GODINE

OPERATIVNI PLAN DJELOVANJA UDRUGE INVALIDA RADA ZA 2016. GODINU

wdt_ID . OPIS AKTIVNOSTI NOSITELJ VRIJEME PROVEDBE
1 1. REDOVNI RAD UDRUGE Administrativni poslovi (uvođenje pošte,blagajne,urudžbeni,putni nalozi,registar članova udruge,
korespodencija sa institucijama i drugim udrugama,izobrazba i usavršavanje zaposlenika,
praćenje socijalne politike
pripremanje za održavanje upravnog tijela sjednica i komisije
tiskanje promotivnog materijala
ažuriranje web stranice,
praćenje raspisanih natječaja i rezultate natječaja
evidencija rada zaposlenika ako ih ima
praćenje i provođenje aktivnosti po projektima,
informiranje članova korisnika udruge i javnosti,
rad sa korisnicima,članovima svaki dan od 7-15 sati
Predsjednica Marija Kelečić
Tajnica Đurđica Marić
Predsjedništvo
Skupština
stručna služba
12 mjeseci
2 2. RAD UPRAVLJAČKOG TIJELA UDRUGE Priprema i održavanje redovne godišnje skupštine
Priprema i održavanje četiri proširene sjednice
Monitoring i evaluacija projekata i programa
Aktivnosti na provođenju konvencije o pravima osoba s invaliditetom
Rad na provođenju Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom 2007-2015
Predsjednica udruge invalida rada Marija Kelečić
Predsjedništvo Udruge invalida rada
Nadzorni odbor Udruge invalida rada
Skupština Udruge invalida rada
veljača
ožujak
travanj
lipanj
kolovoz
listopad
prosinac
3 3. JAVNA DJELATNOST Obilježavanje Nacionalnog dana invalida rada
Organizirati nastupe na radiju
Organizirati tiskovne konferencije u smislu promocije Udruge i njenih programa i projekata
Organizirati okrugle stolove u smislu jačanja kapaciteta udruge
Predsjednica Udruge invalida rada Marija Kelečić
Tajnica Udruge invalida rada Đurđica Marić
ožujak
travanj
svibanj
srpanj
rujan
studeni
4 4. SURADNJA SA LOKALNOM UPRAVOM I SAMOUPRAVOM I INSTITUCIJAMA NA RAZINI ŽUPANIJE Sudjelovanje u radu povjerenstva za osobe s invaliditetom u Gradu Virovitica
Sudjelovanje u radu povjerenstva osoba s invaliditetom pri županiji
Suradnja sa centrom za socijalnu skrb
Suradnja sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje
Suradnja sa županijskim uredom zaštite na radu
Suradnja sa županijskim povjerenstvom za ravnopravnost spolova
Suradnja sa školom za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju
Predsjednica Udruge invalida rada Marija Kelečić
Tajnica Udruge invalida rada Đurđica Marić
12 mjeseci
5 5. SURADNJA SA ORGANIZACIJAMA CIVILNOGA DRUŠTVA Razvijanje partnerstva Predsjednica Udruge invalida rada Marija Kelečić
Tajnica Udruge invalida rada Đurđica Marić
Predsjedništvo
12 mjeseci
6 6. PROJEKTI I PROGRAMI UDRUGE INVALIDA RADA Nastavak projekata i programa pružanje socijalnih usluga za stare i nemoćne
Aktivno sudjelovanje u pripremama oko pisanja novih programa i projekata
Razvijanje i promoviranje volonterstva za rad udruge
Razvijanje programa novih socijalnih usluga
Rekreativne aktivnosti,sport,radionice
Predsjednica Udruge invalida rada Marija Kelečić
Tajnica Udruge invalida rada Đurđica Marić
Predsjedništvo
12 mjeseci
7 7. ORGANIZACIJSKO JAČANJE UDRUGE Sudjelovanje na savjetovanjima i manifestacijama na kojima se stječu znanja iz područja vođena udruge,financiranja i javnog zagovaranja
Doživotno učenje i stalna edukacija
Sustavni rad na poboljšanju standarda kvalitete socijalnih usluga i sustava osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije (SOKNO)
Predsjednica Udruge invalida rada Marija Kelečić
Tajnica Udruge invalida rada Đurđica Marić
Predsjedništvo
12 mjeseci
8 8. MEĐUNARODNA SURADNJA Razvijati suradnju sa udrugama izvan Republike Hrvatske radi razmjene iskustva
Uključiti se kao partnerska zemlja na sličnim projektima
Predsjednica Udruge invalida rada Marija Kelečić
Tajnica Udruge invalida rada Đurđica Marić
Predsjedništvo
12 mjeseci
. OPIS AKTIVNOSTI NOSITELJ VRIJEME PROVEDBE

 

Virovitica 20.12.2015.

Predsjednica: Marija Kelečić

Financijski plan za 2016. godinu

Godišnji plan financijskih sredstava Udruge invalida rada Virovitica za 2016. godinu

Prihodi

Rashodi

wdt_ID Redni broj Trškovi Troškovi
1 1 Troškovi za zaposlene (plće, doprinosi, prijevoz) 250.000,00
2 2 Materijalni troškovi 36.500,00
3 3 Funkcionalni trškovi 25.500,00
4 Ukupno: 312.000,00
Redni broj Trškovi Troškovi

Operativni plan za 2015. godinu

O nama

Udruga invalida rada je nestranačka, dragovoljna i neprofitabilna udruga koja djeluje na sedam općina od koje su tri na području od posebne državne skrbi, i to su: Voćin,Gradina i Suhopolje, te Grad Virovitica i općine: Bukovica, Lukač, Pitomača sa humanitarnim ciljevima u koju se udružuju članovi istih općina radi ostvarivanja svojih prava, i usklađivanja pojedinačnih, osobnih i zajedničkih interesa.

Udruga invalida rada je osnovana 1971. a upisana u registarudruga 1987. godine. Udruga broji 160 aktivnih članova.

 

Vizija, vrijednosti, cilj, misija, svrha

Vizija udruge invalida rada temelji se na izjednačenim socijalnim mogućnostima i uvjetima za invalide rada i sve ostale osobe s invaliditetom, te kvalitetnijim zakonskim okvirima koji bi pridonosili jednakopravnim mogućnostima sudjelovanja u životnoj zajednici, odgoju i obrazovanju, sudjelovanju u političkom i kulturnom životu, na području rada i socijalne skrbi. Osigurana mogućnost da osobe koje su zadobile invaliditet na radu mogu izabrati žele li i dalje nastaviti raditi i pridonositi društvu sukladno svojim mogućnostima i sposobnostima.

Društvo bez predrasuda i diskriminacije prema osobama s invaliditetom je cilj kojem Udruga invalida rada i ostalih OSI na svojim temeljnim vrijednostima kroz dugogodišnju misiju djeluje i teži od samog početka udruga invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom ovog djelovanja misija je unaprjeđenje društvenog položaja invalida rada, zaštita prava i prevencija nastanka ozljeda na radu.

Vrijednosti na kojima se temelje vizija, ciljevi i rad udruge su poštivanje ljudskih prava, odgovornost, suradnja i dijalog, pravo na informiranost, tolerancija, uvažavanje raznolikosti, nenasilje.

Osnovni ciljevi Udruge su promicanje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom, uključivanje što većeg broja invalida rada u rad udruge, ekonomska,socijalna,zdravstvena i pravna sigurnost invalida rada, te jednake mogućnosti invalidima rada.

Tijekom 44.godina svoga djelovanja Udruga invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom je organizirala niz akcija, ostvarila je veliki broj projekata i programa, organizirala niz savjetovanja, okruglih stolova,gdje smo ukazali javnosti da moramo pružiti jednake šanse za sve građane,edukacije s ciljem ostvarivanja prava invalida rada i borbe protiv diskriminacije.

Preko HSUIR organiziramo pravnu pomoć članovima udruge i njihovim obiteljima. Dobrom koordinacijom vršimo praćenje, analiziranje i razmatranje stanja, primjena i promjena svih propisa koji se odnose na invalide rada, te zalaganje za kvalitetno i pravodobno ostvarivanje njihovih prava.

Udruga invalida rada i ostalih osi također predlaže nadležnim državnim i drugim tijelima donošenje mjera, zakonskih i drugih propisa za unapređenje pravnog, socijalnog i ekonomskog položaja invalida rada kao i ostalih osoba s invaliditetom.

OPERATIVNI PLAN DJELOVANJA UDRUGE INVALIDA RADA ZA 2015. GODINU

wdt_ID . OPIS AKTIVNOSTI NOSITELJ VRIJEME PROVEDBE
1 1. REDOVNI RAD UDRUGE Administrativni poslovi (uvođenje pošte,blagajne,urudžbeni,putni nalozi,registar članova udruge,
korespodencija sa institucijama i drugim udrugama,izobrazba i usavršavanje zaposlenika,
praćenje socijalne politike
pripremanje za održavanje upravnog tijela sjednica i komisije
tiskanje promotivnog materijala
ažuriranje web stranice,
praćenje raspisanih natječaja i rezultate natječaja
evidencija rada zaposlenika ako ih ima
praćenje i provođenje aktivnosti po projektima,
informiranje članova korisnika udruge i javnosti,
rad sa korisnicima,članovima svaki dan od 7-15 sati
Predsjednica Marija Kelečić
Tajnica Đurđica Marić
Predsjedništvo
Skupština
stručna služba
12 mjeseci
2 2. RAD UPRAVLJAČKOG TIJELA UDRUGE Priprema i održavanje redovne godišnje skupštine
Priprema i održavanje četiri proširene sjednice
Monitoring i evaluacija projekata i programa
Aktivnosti na provođenju konvencije o pravima osoba s invaliditetom
Rad na provođenju Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom 2007-2015
Predsjednica udruge invalida rada Marija Kelečić
Predsjedništvo Udruge invalida rada
Nadzorni odbor Udruge invalida rada
Skupština Udruge invalida rada
veljača
ožujak
travanj
lipanj
kolovoz
listopad
prosinac
3 3. JAVNA DJELATNOST Obilježavanje Nacionalnog dana invalida rada
Organizirati nastupe na radiju
Organizirati tiskovne konferencije u smislu promocije Udruge i njenih programa i projekata
Organizirati okrugle stolove u smislu jačanja kapaciteta udruge
Predsjednica Udruge invalida rada Marija Kelečić
Tajnica Udruge invalida rada Đurđica Marić
ožujak
travanj
svibanj
srpanj
rujan
studeni
4 4. SURADNJA SA LOKALNOM UPRAVOM I SAMOUPRAVOM I INSTITUCIJAMA NA RAZINI ŽUPANIJE Sudjelovanje u radu povjerenstva za osobe s invaliditetom u Gradu Virovitica
Sudjelovanje u radu povjerenstva osoba s invaliditetom pri županiji
Suradnja sa centrom za socijalnu skrb
Suradnja sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje
Suradnja sa županijskim uredom zaštite na radu
Suradnja sa županijskim povjerenstvom za ravnopravnost spolova
Suradnja sa školom za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju
Predsjednica Udruge invalida rada Marija Kelečić
Tajnica Udruge invalida rada Đurđica Marić
12 mjeseci
5 5. SURADNJA SA ORGANIZACIJAMA CIVILNOGA DRUŠTVA Razvijanje partnerstva Predsjednica Udruge invalida rada Marija Kelečić
Tajnica Udruge invalida rada Đurđica Marić
Predsjedništvo
12 mjeseci
6 6. PROJEKTI I PROGRAMI UDRUGE INVALIDA RADA Nastavak projekata i programa pružanje socijalnih usluga za stare i nemoćne
Aktivno sudjelovanje u pripremama oko pisanja novih programa i projekata
Razvijanje i promoviranje volonterstva za rad udruge
Razvijanje programa novih socijalnih usluga
Rekreativne aktivnosti,sport,radionice
Predsjednica Udruge invalida rada Marija Kelečić
Tajnica Udruge invalida rada Đurđica Marić
Predsjedništvo
12 mjeseci
7 7. ORGANIZACIJSKO JAČANJE UDRUGE Sudjelovanje na savjetovanjima i manifestacijama na kojima se stječu znanja iz područja vođena udruge,financiranja i javnog zagovaranja
Doživotno učenje i stalna edukacija
Sustavni rad na poboljšanju standarda kvalitete socijalnih usluga i sustava osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije (SOKNO)
Predsjednica Udruge invalida rada Marija Kelečić
Tajnica Udruge invalida rada Đurđica Marić
Predsjedništvo
12 mjeseci
8 8. MEĐUNARODNA SURADNJA Razvijati suradnju sa udrugama izvan Republike Hrvatske radi razmjene iskustva
Uključiti se kao partnerska zemlja na sličnim projektima
Predsjednica Udruge invalida rada Marija Kelečić
Tajnica Udruge invalida rada Đurđica Marić
Predsjedništvo
12 mjeseci
. OPIS AKTIVNOSTI NOSITELJ VRIJEME PROVEDBE

 

Plan rada za 2013. godinu

 

Uvod

Udruga invalida rada Virovitica je nevladina, neprofitna udruga koja okuplja invalide rada sa područja grada Virovitice, te općine Suhopolja, Gradine, Lukača, Pitomače, Špišić Bukovice Voćina i ima registriranih 160 članova.

Plan rada

 1. Raditi na osiguranju financijskih sredstava za materijalne i režijske troškove udruge.
 2. Pružati pomoć pri izradi normativnih akata pri osnivanju sekcija.
 3. U zajednici sa inspekcijom rada pratiti primjenu propisa iz zakona zaštite na radu.
 4. Organizirati pružanje pravne pomoći preko HSUIR.
 5. Surađivati sa svim institucijama koje mogu doprinijeti poboljšanju radnog i materijalnog položaja invalida rada.
 6. Surađivati i zajednički nastupati sa ostalim udrugama koje se bave problemima osoba s invaliditetom u rješavanju zajedničkih problema i interesa.
 7. Podupirati invalide rada na bavljenje sportom i rekreacijom u skladu sa financijskim mogućnostima.
 8. Javljati se na natječaje svojim projektima,raznih Ministarstava i poslovnih subjekata radi ostvarivanja ciljeva koji su zadani statutom udruge i planom rada.
 9. Raditi na ostvarivanju financijskih sredstava iz kojih bi ostvarivali mogućnost na zapošljavanje osoba koje bi pružale pomoć u kući invalidima rada.
 10. Svaka tri mjeseca obići članove koji su bolesni.
 11. Organizirati izlet sa ostalim udrugama radi druženja i boljih međuljudskih odnosa.
 12. Održavati sjednice tijela prema potrebi i statutu udruge.
 13. Najmanje jednom godišnje održati okrugli stol sa udrugama invalida rada čije je djelovanje van područja Virovitičko Podravske Županije radi rješavanja opće problematike osoba s invaliditetom.
 14. Održavati kontakte sa udrugama invalida van područja Republike Hrvatske radi razmjene mišljenja i iskustva u radu i na taj način poboljšanju rada u udruzi javljati se na natječaje za Međunarodnu Suradnju.
 15. Organizirati razne radionice kako bi uz rad i druženje potakli osobe s invaliditetom naše članove da izađu iz samoće i izolacije.
 16. Surađivati sa županijskim povjerenstvom za ravnopravnost spolova kako bi kroz zakone o jednakosti spolova mogli utjecati na prava za osobe s invaliditetom.
 17. Surađivati sa školom za djecu s teškoćama u razvoju kako bi mogli preko raznih projekata organizirati radionice za osamostaljenje i zapošljavanje mladih s teškoćama u razvoju.

 

Pomoć službe

Pomoć službe sastoji se u zadovoljavanju osnovnih prava invalida rada koja proističu iz zakona o radu, zakona o mirovinskom osiguranju, zdravstvenom i zakonu o zaštiti na radu a kojima je takova pomoć neophodna i koji rade i ostvaruju plaću prema ostaloj radnoj sposobnosti. Temeljne odrednice u radu su Povelja evropske zajednice, objavljena u Narodnim novinama broj 37/91. odnosno točka 26. koja glasi:

SVI INVALIDI BEZ OBZIRA NA PRIRODU I PORIJEKLO INVALIDITETA IMAJU PRAVO NA KONKRETNE DODATNE MJERE, KOJIMA SE POBOLJŠAVA NJIHOVO UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENI I PROFESIONALNI ŽIVOT.

Kao i ustav Republike Hrvatske koji je u svom članku 57. jasno rekao:

HRVATSKA JE SOCIJALNA DRŽAVA SA POSEBNOM SKRBI U ZAŠTITI OSOBA S INVALIDITETOM I NJIHOVO UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENI ŽIVOT.

Udruga invalida rada ne postoji samo zato da bi pružala pomoć u zadovoljavanju osnovnih prava invalida rada iz gore navedenih zakona, već i zato da bih na osnovi praćenja i analize uzroka nastanka invalidnosti preventivno djelovala na uklanjanju tih uzroka odnosno kako bi se nesreće svele na najmanju moguću mjeru.

Udruga invalida rada Virovitica je koristila u razdoblju od 2019. do 2021. godine institucionalnu podršku zahvaljujući Razvojnoj suradnji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ministarstva socijalne politike i mladih u provođenju Pilot - programa sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom.

Skip to content