Osnaženi stvaramo bolje sutra

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost Centra za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje Krugovi

Ime projekta: Osnaženi stvaramo bolje sutra, UP.04.2.1.11.0211

Projekt je usmjeren jačanju kapaciteta prijavitelja i partnera te jačanja mentalnog zdravlja i podizanja kvalitete života ranjivih skupina (starijih i nemoćnih, osoba s invaliditetom, mladih, osoba koje su pretrpjele stres i gubitak). Telefonskim savjetovanjima i volonterskim timovima na terenu, osigurati će se sustav podrške u kriznim situacijama. Utjecati će se na destigmatiziranje mentalnih bolesti. Članice obaju udruga proći će niz edukacija iz upravljanja financijama, timovima, društvenim poduzećem, edukacije iz digitalnog marketinga, savjetovanja, kako bi osnažili kapacitete za pružanje pravodobne i kontinuirane podrške korisnicima.


Trajanje projekta: 19. travnja 2022. – 19. listopada 2023.

Nositelj projekta: Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje

Partner: Udruga invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom Virovitica

Ukupna vrijednost projekta: 484.830,39 HRK

Iznos sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda: 412.105,832 HRK

Bespovratna sredstva iz Državnog proračuna RH (Ured za udruge): 72.724,56 HRK

Projekt je prijavljen i odobren u sklopu Poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

Provedbeno tijelo razine 1: Ured za udruge
Provedbeno tijelo razine 1: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva


Za više informacija o projektu: info@krugovi.hr

Kontakti za pomoć u kući, tele care savjetovanja i nove volontere:

Kontakt Zagreb: +385 95 311 33 11

Kontakt Virovitica: +385 33 72 2050, udrugauir.vtc@gmail.com

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr, www.esf.hr

O PROJEKTU

Uslijed zbivanja u 2019. g- potres u Zg i okolici, pandemija, i dalje su na udaru bili socijalno isključeni, no ovoga puta i sve mlađe generacije.

Starijima i osobama s invaliditetom potrebna je i dalje podrška u svakodnevnici, a strah i neizvjesnost narušili su još više kvalitetu života te povećali usamljenost.
Mnoga istraživanja dokazuju da usamljenost i stres povećavaju rizik razvoja depresije, suicida, ovisnosti i agresivna ponašanja. Svjedočimo događajima povećanog nasilja u obiteljima, porast oboljelih od PTSP i depresije (gubitak bliske osobe, posla, usamljenost). Ovo stanje najviše pogađa mlade koji gube perspektivu i volju za napredovanjem, životom i ulaganjem u budućnost. Ruralno stanovništvo i socijalno ugroženi nisu u mogućnosti uz stručnu podršku raditi na jačanju mentalnog zdravlja i prevenciji težih bolesti, kako bi se spriječila zdravstvena institucionalizacija i dugotrajno liječenje. Krugovi dugi niz godina rade na osvještavanju važnosti brige o mentalnom zdravlju, psihoterapija je još stigmatizirana.

Uočavamo potrebu senzibilizacije zajednice za traženje podrške u kriznim situacijama, uočavanje prvih znakova stresa, kao i destigmatizaciju osoba koje su potražile stručnu pomoć- širenjem primjera uspješnih priča. Također, pomaganjem drugima kroz volontiranje, jačamo osobnu svrhu života i postojanja, osjećaj unutarnjeg zadovoljstva i mentalno zdravlje.

Kako bi se sve navedeno postiglo, potrebno je ojačati ljudske kapacitete udruga kroz edukacije, volonterske timove, što će doprinijeti spremnosti lokalnih zajednica na odgovor u kriznim situacijama. Pružanjem savjetodavne podrške svim generacijama u riziku, povećati će se otpornost na stres. Stvorit će se nova socijalna usluga i oformiti mobilni volonterski timovi u gradu koji to nema- Virovitici te ojačati u Zagrebu. U Zagrebu i Virovitici angažirati će se lokalna zajednica u destigmatizaciji mentalnih oboljenja te pružiti savjetodavna telefonska podrška.


OPŠIRNIJE O PROJEKTU

Ciljevi projekta:

  1. Ojačati kapacitete obaju udruga za pružanje psihosocijalne i volonterske podrške osobama s invaliditetom, starijima i mladima
  2. Unaprijediti i ojačati kapacitete OCD-a za poslovanje i upravljanje, s ciljem osiguranja kontinuiteta u radu i pružanju usluga krajnjim korisnicima

Projektne aktivnosti i ciljevi direktno unapređuju mentalno zdravlje i kvalitetu života mladih, osoba s invaliditetom, starijih i socijalno ugroženog, ruralnog stanovništva tijekom pandemije i u vrijeme nakon potresa.

Kako ćemo ostvariti ciljeve projekta? Provođenjem specifičnih edukacija i aktivnosti usmjerenih jačanju kapaciteta obaju udruga te pružanjem psihosocijalne podrške korisnicima u krizi.

Kroz 18 mjeseci trajanja projekta provest ćemo:

  • Izobrazbu predstavnika udruga u području financijskog upravljanja- knjigovodstva i likvidnosti, društvenog poduzetništva, upravljanja volonterima, pružanja savjetodavne tele podrške ranjivim skupinama, edukaciju iz digitalnog marketinga, javne nabave, upravljanje timovima
  • Pružati ćemo savjetodavnu pomoć (tele/online) osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak
  • Formirati ćemo i koordinirati mobilne timove volonterske psihosocijalne podrške u Zagrebu i Virovitici, a koji će osobama starije životne dobi, socijalno ugroženima i osobama s invaliditetom pomoći u donošenju namirnica, lijekova, pružiti podršku u svakodnevnici kroz razgovor i pomoć u kući
  • Osigurati ćemo supervizijsku podršku volonterima i osobama koje pomažu ranjivim skupinama te na taj način pružiti podršku pomagačima i spriječiti izgaranje i sekundarnu traumatizaciju
  • Informirati na podstranicama nositelja i partnera o problemima ranjivih skupina te na taj način destigmatizirati mentalnih oboljenja, informirati o prepoznavanju znakova stresa kako bi osobe u krizi na vrijeme potražile stručnu pomoć i/ili naučile tehnike samopomoći

POVEZANI ČLANCI

Vijesti o projektnim aktivnostima

Manje empatije – manje zadovoljstva sobom i drugima

Manje empatije – manje zadovoljstva sobom i drugima

Empatija podrazumijeva razumijevanje i suosjećanje, uživljavanje, unošenje u situaciju i emocionalno stanje drugoga. Empatična osoba svjesno ulaže napor da s nekim podijeli ugodan ili neugodan doživljaj, ne osuđuje i ne shvaća osobno reakcije drugih ljudi. Važno je...

Završena edukacija “Mini MBA Leadership skills”

Završena edukacija “Mini MBA Leadership skills”

U okviru aktivnosti organiziranja izobrazbe predstavnika organizacija civilnog društva, završena je online edukacija „Mini MBA Leadership skills“. Polaznice edukacije su bile Tihana Pandl iz Krugova, Centra za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje i...

Što mogu kada se osjećam depresivno?

Što mogu kada se osjećam depresivno?

Depresija je vrlo čest mentalni poremećaj. Broj osoba oboljelih od depresije rapidno se povećava u zadnje vrijeme, a sve je manje onih koji nisu doživjeli depresivnu epizodu suočeni s nekom životnom teškoćom – smrću ili bolešću bliske osobe, drugim gubitkom, razvodom,...

U tijeku je edukacija iz knjigovodstva

U tijeku je edukacija iz knjigovodstva

Vrijedne djelatnice Svetlana Banožić i Danijela Perić su započele tromjesečnu edukaciju iz osnova knjigovodstva. Nositelj edukacije je Institut za menadžment, ustanova koja nudi širok raspon edukacija s ciljem stjecanja novih vještina i znanja. Program je koncipiran...

Održan treći sastanak projektnog tima

Održan treći sastanak projektnog tima

U okviru projekta, održan je sastanak u ponedjeljak, 12. prosinca 2022. godine, u online obliku, putem platforme Google meets. Sastanku su prisustvovale djelatnice Krugova i Udruge invalida rada i ostalih OSI Virovitica. Voditeljica projekta, Tihana Pandl je...

Moje navike, moji obrasci

Moje navike, moji obrasci

Obrasci ponašanja su navike, ponašanja koja često ponavljamo, većinom nesvjesno. Neke su dobre, neke manje dobre, neke štetne. Prostor za promjenu nalazi se u osvještavanju, prepoznavanju i želji za promjenom. Lakše ih je mijenjati u početku no, promjena je moguća...

Prijatelju, jesi li dobro?

Prijatelju, jesi li dobro?

Odgovor na pitanje, jesi li dobro, često nije lako ni jednostavno dati: ponekad je složen, ponekad je neprikladan, ponekad je pitanje postavljeno u krivi trenutak ili bez namjere da se sasluša. A ponekad, zbog svega što nam se istovremeno događa – jednostavno ne...

Moć pohvale

Moć pohvale

Je li jezik pohvaljivanja naš jezik komuniciranja ili na to ponekad ili češće od ponekad zaboravljamo? I je li izricanje pohvale stvarno tako učinkovito? Neobično je to koliko zapravo – jest! Pohvale kao da su zrake sunca koje prodiru dalje i dublje nego oštre riječi....

Bonton u svakodnevnoj komunikaciji s osobama s invaliditetom

Bonton u svakodnevnoj komunikaciji s osobama s invaliditetom

Kad ste u prilici svojim ponašanjem doprinesite izjednačavanju mogućnosti za građane koji imaju posebne potrebe. Ukoliko uočite potrebu za pružanjem pomoći osobe s invaliditetom pitajte ju kako joj najbolje možete pomoći. Prilikom upoznavanja ne izbjegavajte...

Nacionalna naknada za starije osobe

Nacionalna naknada za starije osobe

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe imaju hrvatski državljani s navršenih 65 godina života i prebivalištem na području Hrvatske u neprekidnom trajanju od 20 godina. Uz to, podnositelj zahtjeva za nacionalnu naknadu za starije građane mora ispuniti još...

Inspiracija za brigu o sebi

Inspiracija za brigu o sebi

“Odvojite malo vremena za odmor i oporavak. Ne morate uvijek biti toliko zaposleni, toliko se forsirati. Odmaknite se i pazite na sebe. Ti će trenuci brige o sebi dodati vrijednost, energiju, svrhu i kreativnost svemu što radite. Pronađite zdravu ravnotežu i uživajte...

EDUKACIJA „LEADERSHIP SKILLS“ 14.10.2022.

EDUKACIJA „LEADERSHIP SKILLS“ 14.10.2022.

U okviru aktivnosti organiziranja izobrazbe predstavnika organizacija civilnog društva, započeta je online edukacija „Mini MBA Leadership Skills“ Nositelj edukacije je tvrtka Mirakul d.o.o. koja je specijalizirana za edukaciju i poslovno savjetovanje poduzetnika i...

EDUKACIJE

EDUKACIJE

  Zagreb i Virovitica, 06.10.2022. Održana je edukacija za telefonska savjetovanja putem aplikacije za učenje na daljinu, u trajanju od 15 sati. Edukacijama su prisustvovale zaposlenice i volonterke Udruge invalida rada i ostalih OSI Virovitica i Krugova....

EDUKACIJE

EDUKACIJE

  Zagreb, 30.09.2022. Dvije djelatnice Krugova, Centra za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje i jedna djelatnica Udruge invalida rada i ostalih OSI Virovitica su pohađale program izobrazbe iz javne nabave u trajanju od 50 školskih sati. Program...

Prava osoba 65 plus- prvi dio

Prava osoba 65 plus- prvi dio

Starije osobe mogu ostvariti deset prava i usluga od sveukupno 26 iz sustava socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Centar za socijalnu skrb Zagreb otkrio nam je koja su to točno prava, koliki su iznosi te pod kojim uvjetima osobe starije od 65 godina...

Prava osoba 65 plus- drugi dio

Prava osoba 65 plus- drugi dio

Doplatak za pomoć i njegu od 600 i 420 kuna Starija osoba kojoj je zbog stupnja invaliditeta potreba pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju...

Zašto i kako raditi na sebi?

Zašto i kako raditi na sebi?

Zašto? Rad na sebi obuhvaća niz različitih radnji koje poduzimamo kako bismo upoznali sebe, svoje snage i slabosti, svoj unutarnji svijet, a može uključivati psihoterapiju, učenje novih stvari, čitanje, pisanje dnevnika, meditaciju, prakticiranje različitih vježbi i...

Pisanje dnevnika

Pisanje dnevnika

Pisanje ne mora biti kompleksna i zahtjevna aktivnost. To može biti jednostavan način da svoje misli i osjećaje (pogotovo one koje nerado izgovaramo) izvučemo iz svoje nutrine, učinimo vidljivima i lakše analiziramo. Pisanje može pridonijeti psihološkom rasterećenju....

Edukacija iz javne nabave

Edukacija iz javne nabave

Dvije djelatnice Krugova, Centra za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje i jedna djelatnica Udruge invalida rada i ostalih OSI Virovitica su pohađale program izobrazbe iz javne nabave u trajanju od 50 školskih sati u tjednu 26.-30. rujna 2022. Program...

Prijateljstvom do zdravlja

Prijateljstvom do zdravlja

Svakodnevno, dobivamo razna upozorenja „ovo ne smijete“ i „ono ne smijete“. Konačno iz svijeta zdravlja i znanosti dolazi jedan „ovo činite“. Evo što eksperti preporučuju – igrajte se zajedno, budite zajedno, idite liječniku zajedno, a tijekom dana često razgovarajte....

Zašto volontirati?

Zašto volontirati?

Kada se spomene riječ „volontiranje“ ona mnoge asocira na besplatnu radnu snagu, rad koji se ne plaća. Da li je to tako? Da li je novac uvijek primarni motiv i jedino što može nagraditi naš trud i rad? Volonterski rad je angažiranje pojedinca ili grupe ljudi na osnovi...

Najteže je biti sam…

Najteže je biti sam…

Samoća je u svakom životnom razdoblju složen problem. Dodamo li joj visoke godine života i bolest, teško možemo kvalitetno funkcionirati i živjeti.             Na području Virovitičko-podravske županije ima puno...

Edukacija iz menadžmenta volontera

Edukacija iz menadžmenta volontera

Dana 4. i 5. srpnja u Virovitici smo održali novi set edukacija iz menadžmenta volontera. U dva dana prošli smo teme o Motivaciji, evaluaciji i sustavu nagrađivanja volontera; Komunikacija, supervizija i rad s ranjivim skupinama te Kako spriječiti sagorijevanje...

Kada izgubimo one do kojih nam je stalo…

Kada izgubimo one do kojih nam je stalo…

Emocionalno stanje u kojem se nalaze osobe koje su doživjele gubitak bliskih veza nazivamo tugovanje. S obzirom na to da ljudi imaju tendenciju vezati se i razviti ljubav prema bliskim ljudima, gubitak voljenih osoba je najčešće popraćen neugodnim emocijama...

Pomoć koja stvarno vrijedi

Pomoć koja stvarno vrijedi

Udruga invalida rada i ostalih OSI Virovitica je partner u hvalevrijednom projektu „Osnaženi stvaramo bolje sutra“. Na širem području grada Virovitice boravi veći broj starijeg stanovništva kojem je potrebna podrška u obavljanju svakodnevnih poslova. Većina ih živi u...

Imam problem- kako dalje

Imam problem- kako dalje

Život je težak. Ovo je velika istina. Jedna od najvećih. Ovo je velika istina, jer kada jednom sagledamo ovu istinu, mi je prevazilazimo. Kada zaista shvatimo da je život težak- kada to stvarno jednom shvatimo i prihvatimo- tada on prestaje da bude težak. Kada jednom...

Volontiraj i pomaži starijim osobama

Volontiraj i pomaži starijim osobama

TRAŽIMO VOLONTERE s područja Zagreba i Virovitice koji će prevenirati usamljenost pružanjem podrške starijima, osobama s invaliditetom i invalidima rada. Pozivamo osobe koje su voljne darovati svoje vrijeme (par sati tjedno) za vrijedan cilj. Rad volontera biti će...

Besplatna psihološka podrška

Besplatna psihološka podrška

Nudimo besplatnu psihološku podršku za ranjive skupine svih životnih dobi na području Zagreba, Virovitice i Daruvara. Podrška je osigurana u sklopu projekta „Osnaženi stvaramo bolje sutra“, a s ciljem sprječavanja usamljenosti, prevladavanja životnih kriza i nošenja s...

Predavanje likvidnost u doba krize

Predavanje likvidnost u doba krize

Dana 7.6.2022. godine, održana je prava edukacija članova udruga u prostorima Udruge rada i ostalih OSI Virovitica. Edukacija je bila iz područja održavanja likvidnosti u vremenu krize, a predavač je bila Sanja Bogdan Pavlović. Cilj edukacije je bio podići kapacitet...

Prvi sastanak projektnog tima

Prvi sastanak projektnog tima

U prostorijama Udruge invalida rada i ostalih OSI Virovitica održan prvi sastanak u sklopu projekta “Osnaženi stvaramo bolje sutra”. U ugodnoj atmosferi, proslavili smo početak projekta, podijelili zaduženja i dogovarali se za nove sastanke. Projekt se provodi u Gradu...

Potpisivanje ugovora “Osnaženi stvaramo bolje sutra”

Potpisivanje ugovora “Osnaženi stvaramo bolje sutra”

19. travnja 2022. sudjelovali smo na Svečanom potpisivanju ugovora za provedbu projekta “Osnaženi stvaramo bolje sutra”, sufinanciranog od strane Europskog socijalnog fonda, u sklopu Poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“....

Udruga invalida rada Virovitica je koristila u razdoblju od 2019. do 2021. godine institucionalnu podršku zahvaljujući Razvojnoj suradnji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ministarstva socijalne politike i mladih u provođenju Pilot - programa sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom.

Skip to content