Puni naziv Udruge: Udruga invalida rada Virovitica
Skraćeni naziv Udruge:UIR Virovitica

MB: 03413985
OIB: 59856880660

Datum osnivanja: 12.10.1970.

Adresa: 33000 Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 9.
SARPP: p.p. 4 33001 Virovitica
Matični broj: 03413985
Žiro račun: 2360000-1101428966 Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR5432600001101428966

Telefon/fax: 033 722-050,
gsm: 099 3397742
E-mail: udrugauir.vtc@gmail.com

Predsjednica Udruge: Marija Kelečić
Tajnica Udruge: Đurđica Marić

Javite nam se

Udruga invalida rada Virovitica je koristila u razdoblju od 2019. do 2021. godine institucionalnu podršku zahvaljujući Razvojnoj suradnji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ministarstva socijalne politike i mladih u provođenju Pilot - programa sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom.

Skip to content