UDRUGA SUDJELOVALA NA EDUKACIJI OSOBA S INVALIDITETOM VOLONTERA I TIMA ZA KRIZNE SITUACIJIE

28/09/2023

U okviru projekta „IzaZOVI u krizi“ 16. ožujka putem ZOOM platforme održana je Edukacija osoba s invaliditetom volontera i Tima za krizne situacije o inkluzivnom virtualnom volontiranju u kriznim situacijama. Na Edukaciji je sudjelovalo 55 sudionika uključujući Udrugu invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom Virovitica. Edukacija je započela projekcijom filma „Inkluzija je ljudsko pravo“, nakon čega je održana prezentacija o konceptu inkluzije.

Predstavljeno je što sve pojam inkluzija obuhvaća te je objašnjena razlika između integracije i inkluzije. Potom je definirano virtualno volontiranje, kao oblik volontiranja u kojem se volonterski zadaci izvršavanju, u potpunosti ili djelomično, posredstvom interneta i osobnog ili poslovnog računala. U završnom dijelu Edukacije objašnjena je uloga osoba s invaliditetom u Europskim snagama solidarnosti, kroz postupak registracije te uvjete za mlade, kao i korake u pristupanju Europskim snagama solidarnosti.

Možda će Vas ovo zanimati…

Skip to content