Nacionalna naknada za starije osobe

28/10/2022

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe imaju hrvatski državljani s navršenih 65 godina života i prebivalištem na području Hrvatske u neprekidnom trajanju od 20 godina.

Uz to, podnositelj zahtjeva za nacionalnu naknadu za starije građane mora ispuniti još nekoliko uvjeta:

  • da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju
  • da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe (820,80 kuna)
  • da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja.

Iznimno, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na zahtjev korisnika obustavi isplata mirovine odnosno da se utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

 

Pokretanje postupka

Postupak se pokreće HZMO-u nadležnom prema prebivalištu osobe koja podnosi zahtjev.

Tiskanica zahtjeva za nacionalnu naknadu za starije osobe može se preuzeti na ovom linku ili kupiti u prodavaonicama Narodnih novina.

Građani zahtjev za nacionalnu naknadu mogu podnijeti i elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

 

Početak prava

Podnositelj zahtjeva za naknadu ima pravo na nju od dana podnošenja urednog zahtjeva, ako su ispunjeni uvjeti propisani za stjecanje prava.

Korisnik mirovine pravo na naknadu dobiva od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja u Hrvatskoj i inozemstvu.

Korisnik zajamčene minimalne naknade ima pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe od prvog dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

 

Visina naknade

Nacionalna naknada od 1. siječnja 2022. iznosi 820,80 kn mjesečno i isplaćuje se od dana stupanja na snagu Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe.

Usklađuje se jedanput godišnje, počevši od 1. siječnja 2022., prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine u odnosu na godinu prije, u skladu s podacima Državnog zavoda za statistiku, ako je stopa veća od nule.

 

Isplata naknade

Nacionalnu naknadu za starije osobe isplaćuje Zavod preko poslovnih banaka u Hrvatskoj.

Nacionalna naknada za starije osobe je osobno pravo korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu niti naslijediti. Nacionalna naknada za starije osobe ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja.

Više informacija o nacionalnoj naknadi za starije osobe možete pronaći na ovom linku.

Ne znate koja su vaša prava? Kako ih ostvariti? Država se nije previše potrudila objasniti na što sve imamo pravo, ali mi smo tu da vam pomognemo. Jer ako imaš pravo – ostvari ga.

 

Tekst u potpunosti preuzet s: www.dnevnik.hr

Fotografija: Unsplash

Možda će Vas ovo zanimati…

Skip to content