Prava osoba 65 plus- prvi dio

25/10/2022

Starije osobe mogu ostvariti deset prava i usluga od sveukupno 26 iz sustava socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Centar za socijalnu skrb Zagreb otkrio nam je koja su to točno prava, koliki su iznosi te pod kojim uvjetima osobe starije od 65 godina mogu ostvariti pojedinu vrstu državne pomoći.

U sustavu socijalne skrbi postoji 11 vrsti naknada i 15 vrsti usluga. Stariji sugrađani od sveukupno 26 prava i usluga mogu biti korisnici njih 10. Prava se temelje na Zakonu o socijalnoj skrbi čije izmijenjeno izdanje je na snazi od veljače ove godine. No, nedavna nadopuna Zakona nije bitno utjecala na poboljšanje statusa i povećanje opsega usluga i prava koja mogu ostvariti stariji.

 

Pravo na “socijalnu pomoć”

 

Najčešće korišteno pravo jest pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, poznatije pod kolokvijalnim nazivom ‘socijalna pomoć’. To pravo dijeli se na nekoliko skupina i nekoliko iznosa. Za osobe starije životne dobi važna je podjela na samca i kućanstvo te na sposobnost ili nespobnost za rad.

“Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu priznaje se samcu ili kućanstvu koje nema dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Iznosi 1.000 kuna za radno sposobnog samca, odnosno 1.300 kuna za stariju osobu i osobu potpuno nesposobnu za rad. Ukoliko osoba ne živi kao samac već je član kućanstva tada zajamčena minimalna naknada za pojedinog člana kućanstva iznosi 950 kuna za odraslu osobu potpuno nesposobnu za rad i za stariju osobu”, odgovorili su nam iz Centra za socijalnu skrb Zagreb.

 

Naknada za troškove stanovanja, ali pod određenim uvjetima

Nakon toga slijedi još jedno pravo koje osobe starije od 65 godina mogu ostvariti, no postoje vrlo strogo propisani uvjeti za ostvarivanje tog prava. Radi se o naknadi za troškove stanovanja. Naknadu mogu ostvariti svi korisnici zajamčene minimalne naknade osim beskućnika koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, te žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama, navode iz CZSS Zagreb.

“Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade, a jedinica lokalne samouprave je dužna korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu priznati pravo na troškove stanovanja”, ističu iz Centra.

 

Korisnicima nacionalne naknade za starije uvećani vaučeri za 200 kuna

Naknada za ugroženog kupca energenata inače iznosi 200 kuna, no iznimno će se za period od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. godine isplaćivati u iznosu od 400 kuna, navode iz CZSS-a. Ovu vrstu države pomoći može ostvariti starija osoba koja ili je korisnik zajamčene minimalne naknade ili starija osoba kojoj nije osigurana usluga smještaja ili organiziranog stanovanja, a isplaćuje joj se osobna invalidnina. Naknadu od 400 kuna mogu ostvariti i stariji koji su korisnici nacionalne naknade za starije. Ovu pomoć mogu dobiti i nezaposleni hrvatski branitelji kao i korisnici novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata.

 

Jednokratna naknada do 10 tisuća kuna

Ova vrsta državne pomoću u principu se isplaćuje između 2.500 i 3.500 kuna, ovisno radi li se o samcu ili kućanstvu. No, postoji i mogućnost isplate iznosa do 10 tisuća kuna.

Pravo na jednokratnu naknadu  priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog podmirenja izvanrednih troškova nastalih zbog trenutačnih životnih okolnosti nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe. Ukupan iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini može iznositi najviše 2.500 za samca odnosno 3.500 kuna za kućanstvo. U osobito opravdanim slučajevima, kada to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se korisnik našao, može se jednom godišnje priznati jednokratnu naknadu u iznosu do 10.000 kuna”, navode iz CZSS Zagreb.

 

Za četvrti stupanj invaliditeta iznos od 1.750 kuna

Ako je starijoj osobi utvrđen četvrti stupanj invaliditeta tada ona ima pravo na osobnu invalidninu. Osobna invalidnina isplaćuje se jednom mjesečno u iznosu od 1.750 kuna. No, postoji nekoliko prepreka pri ostvarivanju ove vrste pomoći. Starija osoba ne može dobiti tih 1.750 kuna ako joj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja, ako osobnu invalidninu ostvaruje temeljem drugih propisa ili ako ostvaruje pravo na doplatak za pomoć i njegu.

 

Tekst u potpunosti preuzet sa portala www.mirovina.hr;

Fotografija: Unsplash

Možda će Vas ovo zanimati…

Skip to content