Plan rada za 2013. godinu

Uvod

Udruga invalida rada Virovitica je nevladina, neprofitna udruga koja okuplja invalide rada sa područja grada Virovitice, te općine Suhopolja, Gradine, Lukača, Pitomače, Špišić Bukovice Voćina i ima registriranih 160 članova.

Plan rada

 1. Raditi na osiguranju financijskih sredstava za materijalne i režijske troškove udruge.
 2. Pružati pomoć pri izradi normativnih akata pri osnivanju sekcija.
 3. U zajednici sa inspekcijom rada pratiti primjenu propisa iz zakona zaštite na radu.
 4. Organizirati pružanje pravne pomoći preko HSUIR.
 5. Surađivati sa svim institucijama koje mogu doprinijeti poboljšanju radnog i materijalnog položaja invalida rada.
 6. Surađivati i zajednički nastupati sa ostalim udrugama koje se bave problemima osoba s invaliditetom u rješavanju zajedničkih problema i interesa.
 7. Podupirati invalide rada na bavljenje sportom i rekreacijom u skladu sa financijskim mogućnostima.
 8. Javljati se na natječaje svojim projektima,raznih Ministarstava i poslovnih subjekata radi ostvarivanja ciljeva koji su zadani  statutom udruge i planom rada.
 9. Raditi na ostvarivanju financijskih sredstava iz kojih bi ostvarivali mogućnost na zapošljavanje osoba koje bi pružale pomoć u kući invalidima rada.
 10. Svaka tri mjeseca  obići članove koji su bolesni.
 11. Organizirati  izlet sa ostalim udrugama radi druženja i boljih međuljudskih odnosa.
 12. Održavati sjednice tijela prema potrebi i statutu udruge.
 13. Najmanje jednom godišnje održati okrugli stol sa udrugama invalida rada čije je djelovanje van područja  Virovitičko Podravske Županije radi rješavanja opće problematike osoba s invaliditetom.
 14. Održavati kontakte sa udrugama invalida van područja Republike Hrvatske radi razmjene   mišljenja i iskustva u radu i na taj način poboljšanju rada u udruzi javljati se na natječaje za Međunarodnu Suradnju.
 15. Organizirati razne radionice kako bi uz rad i druženje potakli osobe s invaliditetom naše članove da izađu iz samoće i izolacije.
 16. Surađivati sa županijskim povjerenstvom za ravnopravnost spolova kako bi kroz zakone o jednakosti spolova mogli utjecati na prava za osobe s invaliditetom.
 17. Surađivati sa školom za djecu s teškoćama u razvoju kako bi mogli preko raznih projekata organizirati radionice za osamostaljenje i zapošljavanje mladih s teškoćama u razvoju.

Pomoć službe

Pomoć službe sastoji se u zadovoljavanju osnovnih prava invalida rada koja proističu iz zakona o radu, zakona o mirovinskom osiguranju, zdravstvenom i zakonu o zaštiti na radu a kojima je takova pomoć neophodna i koji rade i ostvaruju plaću prema ostaloj radnoj sposobnosti. Temeljne odrednice u radu su Povelja evropske zajednice, objavljena u Narodnim novinama broj 37/91. odnosno točka 26. koja glasi:

SVI INVALIDI BEZ OBZIRA NA PRIRODU I PORIJEKLO INVALIDITETA IMAJU PRAVO NA KONKRETNE DODATNE MJERE, KOJIMA SE POBOLJŠAVA NJIHOVO UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENI I PROFESIONALNI ŽIVOT.

Kao i ustav Republike Hrvatske koji je u svom članku 57. jasno rekao:

HRVATSKA JE SOCIJALNA DRŽAVA SA POSEBNOM SKRBI U ZAŠTITI OSOBA S INVALIDITETOM I NJIHOVO UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENI ŽIVOT.

Udruga invalida rada ne postoji samo zato da bi pružala pomoć u zadovoljavanju osnovnih prava invalida rada iz gore navedenih zakona, već i zato da bih na osnovi praćenja i analize uzroka nastanka invalidnosti preventivno djelovala na uklanjanju tih uzroka odnosno kako bi se nesreće svele na najmanju moguću mjeru.

Udruga invalida rada Virovitica koristi institucionalnu podršku zahvaljujući Razvojnoj suradnji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ministarstva socijalne politike i mladih u provođenju Pilot - programa sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom.

Logo Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

 

Copyright © 2013 Udruga invalida rada Virovitica. Pokreće Joomla!. Tekstovi: Arhiva Udurge invalida rada, i drugi izvori navedeni uz tekst.
Design by Linelab, (Framelab template), osmislio Teofil Korotaj. Joomla! je slobodan softver objavljen pod G [Ministarstvo socijalne politike i mladih RH] NU Općom javnom licencom (GPL).