Operativni plan za 2016. godinu

 

O NAMA

 

Udruga invalida rada je nestranačka, dragovoljna i neprofitabilna udruga koja djeluje na sedam općina od koje su tri na području od posebne državne skrbi i to su: Voćin, Gradina i Suhopolje, Grad Virovitica i općine: Bukovica, Lukač, Pitomača, sa humanitarnim ciljevima u koju se udružuju članovi istih općina radi ostvarivanja svojih prava i usklađivanja pojedinačnih, osobnih i zajedničkih interesa.
Udruga invalida rada je osnovana 1971 a upisana u registar udruga 1987. godine. Udruga broji 160 aktivnih članova.

 

VIZIJA, VRIJEDNOSTI, CILJ, MISIJA, SVRHA

 

Vizija udruge invalida rada temelji se na izjednačenim socijalnim mogućnostima i uvjetima za invalide rada i sve ostale osobe s invaliditetom, te kvalitetnijim zakonskim okvirima koji bi pridonosili jednakopravnim mogućnostima
sudjelovanja u životnoj zajednici, odgoju i obrazovanju, sudjelovanju u političkom i kulturnom životu, na području rada i socijalne skrbi. Osigurana mogućnost da osobe koje su zadobile invaliditet na radu mogu izabrati žele li i dalje nastaviti raditi i pridonositi društvu sukladno svojim mogućnostima i sposobnostima.
Društvo bez predrasuda i diskriminacije prema osobama s invaliditetom je cilj kojem Udruga invalida rada i ostalih OSI na svojim temeljnim vrijednostima kroz dugogodišnju misiju djeluje i teži od samog početka udruga invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom ovog djelovanja misija je unaprjeđenje društvenog položaja invalida rada, zaštita prava i prevencija nastanka ozljeda na radu.

Vrijednosti na kojima se temelje vizija, ciljevi i rad udruge su poštivanje ljudskih prava, odgovornost, suradnja i dijalog, pravo na informiranost, tolerancija, uvažavanje raznolikosti, nenasilje.

Osnovni ciljevi Udruge su promicanje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom, uključivanje što većeg broja invalida rada u rad udruge, ekonomska,socijalna,zdravstvena i pravna sigurnost invalida rada, te jednake mogućnosti invalidima rada.

Tijekom 44.godina svoga djelovanja Udruga invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom je organizirala niz akcija, ostvarila je veliki broj projekata i programa, organizirala niz savjetovanja, okruglih stolova,gdje smo ukazali javnosti da moramo pružiti jednake šanse za sve građane,edukacije s ciljem ostvarivanja prava invalida rada i borbe protiv diskriminacije.

Preko HSUIR organiziramo pravnu pomoć članovima udruge i njihovim obiteljima. Dobrom koordinacijom vršimo praćenje, analiziranje i razmatranje stanja, primjena i promjena svih propisa koji se odnose na invalide rada, te zalaganje za kvalitetno i pravodobno ostvarivanje njihovih prava.

Udruga invalida rada i ostalih osi također predlaže nadležnim državnim i drugim tijelima donošenje mjera, zakonskih i drugih propisa za unapređenje pravnog, socijalnog i ekonomskog položaja invalida rada kao i ostalih osoba s invaliditetom.

OPERATIVNI PLAN  DJELOVANJA UDRUGE INVALIDA RADA ZA 2016. GODINU USVOJEN JE NA TEMELJU STATUTA UDRUGE INVALIDA RADA I OSTALIH OSOBA S INVALIDITETOM NA SJEDNICI PREDSJEDNIŠTVA 18 PROSINCA 2015. GODINE

  OPIS AKTIVNOSTI NOSITELJ VRIJEME PROVEDBE
1. REDOVNI RAD UDRUGE  
 • Administrativni poslovi (uvođenje pošte,blagajne,urudžbeni,putni nalozi,registar članova udruge,
 • korespodencija sa institucijama i drugim udrugama,izobrazba i  usavršavanje zaposlenika,
 • praćenje socijalne politike
 • pripremanje za održavanje upravnog tijela  sjednica i komisije
 • tiskanje promotivnog materijala
 • ažuriranje web stranice,
 • praćenje raspisanih natječaja i rezultate natječaja
 • evidencija rada zaposlenika ako ih ima
 • praćenje i provođenje aktivnosti po projektima,
 • informiranje članova korisnika udruge i javnosti,
 • rad sa korisnicima,članovima svaki dan od 7-15 sati
 
 • Predsjednica  Marija Kelečić
 • Tajnica Đurđica Marić
 • Predsjedništvo
 • Skupština
 • stručna služba
 12 mjeseci
2. RAD UPRAVLJAČKOG TIJELA UDRUGE  
 • Priprema i održavanje redovne godišnje skupštine
 • Priprema i održavanje četiri proširene sjednice
 • Monitoring i evaluacija projekata i programa
 • Aktivnosti na provođenju konvencije o pravima osoba s invaliditetom
 • Rad na provođenju Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom 2007-2015
 
 • Predsjednica udruge invalida rada Marija Kelečić
 • Predsjedništvo Udruge invalida rada
 • Nadzorni odbor Udruge invalida rada
 • Skupština Udruge invalida rada
 
 • veljača
 • ožujak
 • travanj
 • lipanj
 • kolovoz
 • listopad
 • prosinac
3. JAVNA DJELATNOST  
 • Obilježavanje Nacionalnog dana invalida rada
 • Organizirati nastupe na radiju
 • Organizirati tiskovne konferencije u smislu promocije Udruge i njenih programa i projekata
 • Organizirati  okrugle stolove u smislu jačanja kapaciteta udruge
 
 • Predsjednica Udruge invalida rada Marija Kelečić
 • Tajnica Udruge invalida rada Đurđica Marić
 
 • ožujak
 • travanj
 • svibanj
 • srpanj
 • rujan
 • studeni
4. SURADNJA SA LOKALNOM UPRAVOM I SAMOUPRAVOM I INSTITUCIJAMA NA RAZINI ŽUPANIJE  
 • Sudjelovanje u radu povjerenstva za osobe s invaliditetom u Gradu Virovitica
 • Sudjelovanje u radu povjerenstva osoba s invaliditetom pri županiji
 • Suradnja sa centrom za socijalnu skrb
 • Suradnja sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje
 • Suradnja sa županijskim uredom zaštite na radu
 • Suradnja sa županijskim povjerenstvom za ravnopravnost spolova
 • Suradnja sa školom za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju
 
 • Predsjednica Udruge invalida rada Marija Kelečić
 • Tajnica Udruge invalida rada Đurđica Marić
 12 mjeseci
5. SURADNJA SA ORGANIZACIJAMA CIVILNOGA DRUŠTVA
 •  Razvijanje partnerstva
 
 • Predsjednica Udruge invalida rada Marija Kelečić
 • Tajnica Udruge invalida rada Đurđica Marić
 • Predsjedništvo
 12 mjeseci
6.  PROJEKTI I PROGRAMI UDRUGE INVALIDA RADA  
 • Nastavak projekata i programa pružanje socijalnih usluga za stare i nemoćne
 • Aktivno sudjelovanje u pripremama oko pisanja novih programa i projekata
 • Razvijanje i promoviranje volonterstva  za rad udruge
 • Razvijanje programa novih socijalnih usluga
 • Rekreativne aktivnosti,sport,radionice
 
 • Predsjednica Udruge invalida rada Marija Kelečić
 • Tajnica Udruge invalida rada Đurđica Marić
 • Predsjedništvo
 12 mjeseci
7. ORGANIZACIJSKO JAČANJE UDRUGE  
 • Sudjelovanje na savjetovanjima i manifestacijama na kojima se stječu znanja iz područja vođena udruge,financiranja i javnog zagovaranja
 • Doživotno učenje i stalna edukacija
 • Sustavni rad na poboljšanju standarda kvalitete socijalnih usluga i sustava osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije (SOKNO)
 
 • Predsjednica Udruge invalida rada Marija Kelečić
 • Tajnica Udruge invalida rada Đurđica Marić
 • Predsjedništvo
 12 mjeseci
8. MEĐUNARODNA SURADNJA  
 • Razvijati suradnju sa udrugama izvan Republike Hrvatske radi razmjene iskustva
 • Uključiti se kao partnerska zemlja na sličnim projektima
 
 • Predsjednica Udruge invalida rada Marija Kelečić
 • Tajnica Udruge invalida rada Đurđica Marić
 • Predsjedništvo
 12 mjeseci

 

Virovitica 20.12.2015.   

Predsjednica: Marija Kelečić

Udruga invalida rada Virovitica koristi institucionalnu podršku zahvaljujući Razvojnoj suradnji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ministarstva socijalne politike i mladih u provođenju Pilot - programa sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom.

Logo Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

 

Copyright © 2013 Udruga invalida rada Virovitica. Pokreće Joomla!. Tekstovi: Arhiva Udurge invalida rada, i drugi izvori navedeni uz tekst.
Design by Linelab, (Framelab template), osmislio Teofil Korotaj. Joomla! je slobodan softver objavljen pod G [Ministarstvo socijalne politike i mladih RH] NU Općom javnom licencom (GPL).