Osnovni podaci

Puni naziv Udruge: Udruga invalida rada Virovitica
Skraćeni naziv Udruge:UIR Virovitica

MB: 03413985
OIB: 59856880660

Datum osnivanja: 12.10.1970.

Adresa: 33000 Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 9.
SARPP: p.p. 4  33001 Virovitica
Matični broj: 03413985
Žiro račun: 2360000-1101428966   Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR5432600001101428966

Telefon/fax: 033 722-050,
gsm: 099 3397742
E-mail: udrugauir.vtc@gmail.com

Predsjednica Udruge: Marija Kelečić
Tajnica Udruge: Đurđica Marić

 

 

Struktura članstva udruge

wdt_ID Redni broj Opis Broj Postotni udjel
1 1 Ukupan broj članova 160
2 2 Broj žena 61 23,85
3 3 Broj muškaraca 99 76,15
4 4 Broj članova do 30 godina starosti 0 0,00
5 5 Broj članova do 40 godina starosti 9 6,92
6 6 Broj članova do 60 godina starosti 88 52,31
7 7 Broj članova preko 60 godina starosti 53 40,77
8 8 Broj članova sa završenom OŠ 49 37,69
9 9 Broj članova sa završenom SSS 77 59,23
10 10 Broj članova sa završenom VŠ i VSS 4 3,08
Redni broj Opis Broj Postotni udjel

Udruga invalida rada Virovitica koristi institucionalnu podršku zahvaljujući Razvojnoj suradnji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ministarstva socijalne politike i mladih u provođenju Pilot - programa sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom.

Udruga invalida rada Virovitica je korisnik druge godine institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva udrugama osoba s invaliditetom.

___________________

Udruga invalida rada Virovitica je korisnica institucionalne
podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj
udruge

Skip to content