Izvještaj o radu za 2011. godinu

Pregled

Udruga invalida rada Virovitica je u istom periodu od dvanaest mjeseci provodila svoje aktivnosti koje su utemeljene na osnovi programa rada i statuta udruge.
Za to vrijeme udruga na čelu sa predsjednicom i članovima predsjedništva održala je četiri sjednica upravnog odbora na kojemu su planirane daljnje aktivnosti, ocjenjivani, rezultati provedenih aktivnosti, te doneseni zaključci, kako bi mogli što uspješnije djelovati na svim područjima našega planskog programa. Udruga invalida rada je održala izvještajnu Skupštinu u trećem mjesecu, kada je u sklopu izvještajne održana i izborna Skupština.
Prema planu i programu Udruga je radila projekte i programe na sve raspisane natječaje svih Ministarstava i poslovnih subjekata koji su imali u svom natječaju mogućnost aktivnosti za osobe s invaliditetom,a posebno invalide rada.

Projekti

Udruga se javila na šest  natječaja i to su:


Ministarstvo obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti,projekt:
„JAČAMO KAPACITET UDRUGE“

Ministarstvo vanjskih poslova i evropske integracije,projekt:
„RUKA SURADNJE U EU“

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,projekt:
„USLUGE POMOĆI U KUĆI INVALIDIMA RADA“
„ZAJEDNO ZA BOLJE SUTRA“(projekt jednokratne potpore )

Projekt grada Virovitice  :
„SNAGOM ZAJEDNIŠTVA ZA BOLJE SUTRA“

Vlada Republike Hrvatske:
„E-ZASTUPANJE“

S obzirom da udruga invalida rada Virovitica posjeduje sve resurse ,opremu,iskustvo u provođenju i izradi projekata ,U 2011 godini odobreno nam je četiri projekta i to :

Ministarstva vanjskih poslova projekt:
 „RUKA SURANJE U EU“

Ministarstvo Zdravstva i socijalne skrbi projekt:
„USLUGE POMOĆI  U KUĆI  INVALIDIMA RADA“ i
„ZAJEDNO ZA BOLJE SUTRA“

Projekt grada Virovitice:
„SNAGOM ZAJEDNIŠTVA ZA BOLJE SUTRA“

S obzirom na sve ukupno financijsko stanje u  Hrvatskoj pa tako i gradu Virovitici  projekt grada Virovitice odobren nam je u iznosu od 1.500,00 kn. Projekt koji je bio predviđen sa troškovima 96.000,00 tisuća kn. isplaćeno nam je 1.500,00 kn no moram ponoviti da je to rezultat financijski poteškoća u Gradu kao i šire.  Sredstva  i drugih Ministarstava koja smo dobili nisu ni približno dovoljna za provedbu projekta kako smo ga zamislili, ali se moramo prilagoditi dobivenim sredstvima i naše projekte odraditi kako je najbolje moguće.
Udruga invalida rada Virovitica u 2011. Godini zaposlila je četiri osobe na određeno vrijeme.
Tri osobe smo zaposlili preko javnih radova koje su vršile poslove „Malih pomoćnica u kući invalidima rada“ na šest mjeseci a jedna osoba je zaposlena na godinu dana koja još uvijek radi  na projektu“Usluge pomoći u kući invalidima rada, do 31.05.2012.god.do kada je i projekt u provedbi.

Ostale aktivnosti

Naša udruga  je u 2011 . godine  bila pozvana na obilježavanje dana  udruga ali zbog bolesti i ne odazivu samih članova nismo bili prisutni što ne znači da u sljedećem periodu nećemo biti prisutni sa  svojim radovima koje smo izradili na kreativnim radionicama. Udruga je imala i svoje predstavljanje u Obiteljskom centru gdje smo predstavili naše aktivnosti i rad udruge,te zašto postati članom Udruge invalida rada, a sve se održavalo u sklopu aktivnosti međunarodnog dana invalida 03.prosinca i danom volontera.
Imali smo aktivnosti po projektima Ministarstva vanjskih poslova i tom prigodom smo imali predavanja, kao javna debata“ što dobivamo a što gubimo ulaskom u EU –kao osobe s invaliditetom“,te predavanja za izradu projekata na temu „Kako povući sredstva iz evropskih fondova. Predavanju su bili prisutni predstavnici iz Hrvatske Siska,Kutine,Daruvara,Pakraca, predsjednik HSUIR-Zagreb, Josip Petrać, te izvršni direktor i pravnik HSUIR-Zagreb Leke Sokolaj, predsjednik Mađarskog saveza invalida rada dr.Lajoš Hegedus, gospođa Sanja Pavlović i Mirna Gabor kao stručni predavači .
U 2011. godini je udruga invalida rada izradila i sva izvješća prema  Ministarstvu vanjskih poslova i europski integracija, županiji i gradu Virovitici općini Suhopolje. Izvješća su slijedila po provedenim projektima iz prošle godine.
Radili smo i sve druge poslove koji su proizašli iz potrebe udruge i obaveze prema članstvu.

Udruga invalida rada Virovitica koristi institucionalnu podršku zahvaljujući Razvojnoj suradnji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ministarstva socijalne politike i mladih u provođenju Pilot - programa sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom.

Logo Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

 

Copyright © 2013 Udruga invalida rada Virovitica. Pokreće Joomla!. Tekstovi: Arhiva Udurge invalida rada, i drugi izvori navedeni uz tekst.
Design by Linelab, (Framelab template), osmislio Teofil Korotaj. Joomla! je slobodan softver objavljen pod G [Ministarstvo socijalne politike i mladih RH] NU Općom javnom licencom (GPL).