Izvještaj o radu od 2007. do 2011.

Rad i aktivnosti udruge invalida rada Virovitica zasnivali su se na osnovi predloženog plana i programa rada udruge u ovih četiri godine. Udruga invalida rada je u svojim aktivnostima zadovoljila gotovo sve planirane aktivnosti. Radili smo na osiguranju financijskih sredstava za materijalne i režijske troškove, i u tom smislu se javljali na natječaje raznih Ministarstava radi osiguranja financijskih sredstava. Udruga se javila  na 21 natječaj  i od toga bili smo uspješni i dobili potporu u šest projekata raznih ministarstava i četiri projekta lokalne zajednice.

Kroz planirane aktivnosti koje su bile temelj naših projekata udruga invalida rada je organizirala razne radionice, savjetovanja, edukativna predavanja i kampanje. Predavanja i edukativne radionice su se odnosile na: osnaživanje osoba s invaliditetom za preuzimanje odgovornosti za samostalan život, edukacija žena s invaliditetom, senzibilizacija javnosti o pravima i potrebama osoba s invaliditetom. Imali smo i međunarodne projekte gdje smo imali predavanja o razlici i spoznaji kakve nas promjene očekuju ulaskom u EU, zatim poticanje žena na uključivanje u rad i aktivnosti  na razini lokalne zajednice u gradska vijeća. Edukativna predavanja organizirali smo u našim područnim općinama kao što je Voćin i Grad Virovitica kao središte županije a projekte međunarodne suradnje jednim dijelom smo odrađivali sa Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom. Plakate i promotivni leci bili su dijeljeni na svim područjima naše županije.  
Udruga je preko zajedničke službe radila na pružanju pomoći u pisanju raznih zamolbi, dopisa, kopiranju raznih dokumenata i svega što je bilo potrebno na zahtjev naših članovima.
Surađivali smo i nastupali sa raznim institucijama koje su radile za interese  invalida rada pa smo tako radili na ukazivanju problema pristupačnosti u objekte koje su vrlo važne za normalan život invalida sa otežanim kretanjem.
Udruga se bavila poticanjem na sport i rekreaciju svojih članova te zbog slabog interesa za sportske aktivnosti je morala otkazati mjesečna davanja za javne kuglane.
Bavili smo se obilaskom teško bolesnih naših članova dok su to dozvoljavala financijska sredstva udruge. Organizirali smo razne izlete u Višnjicu, Daruvar, Sveti Martin na Muri, Novigrad Podravski, Varaždinske Toplice kao i izlete koje smo organizirali sa udrugama slijepih, gluhi i civilnim žrtvama rata, gdje smo svake godine obišli po jedno mjesto koje je obilježeno kao kulturni spomenik, gdje smo polagali vijence i cvijeće na grobove naših velikana i pali boraca domovinskog rata. Izlete su financirali najvećim djelom sami sudionici a jednim djelom firma Pavletić, jedino zajednički izlet sa udrugama slijepi i gluhi i civilnih žrtava rata participirala je udruga sa manjim udjelom.
Udruga je svake godine održala između pet i šest sjednica upravnog odbora na kojima su bili često prisutni i članovi nadzornog odbora i na kojima smo donosili odluke i usmjeravali rad udruge prema zadanom planu i programu rada. Predstavnici udruge sudjelovali su na simpozijima osoba s invaliditetom kao i na raznim edukacijskim seminarima i predavanjima koje su organizirale udruge istog profila, te HSUIR- i Zajednica saveza osoba s invaliditetom .
Četiri godine smo sudjelovali na danima udruga gdje smo primili priznanje od županije Virovitičko-podravske za rad i aktivno sudjelovanje u promociji udruga i na svojim štandu prikazali razne ukrasne i uporabne predmete koje smo izradili na našim kreativnim radionicama. U zadnje dvije godine udruga je radi druženja svojih članova organizirala kreativne radionice na kojima smo izrađivali, unikatne Božićne čestitke, svijećnjake od stakla razne staklene vaze te ekološke platnene vrećice na koje smo dali oslikati naš zaštitni znak ruže.
Ove godine 21. 03. je treća godina od kako slavimo nacionalni dan invalida rada i tom prilikom smo izlazili na javna mjesta ispred knjižnice sa štandom na kojemu smo kroz razne plakate i edukativni materijal uz crvene ruže kao zaštitni znak invalida rada ukazivali na veliku nepravdu koja je učinjena prema invalidima rada .
Bavili smo se i nabavom ogrjevnog drveta za naše članove i članove njihovih obitelji.

Virovitica 24.03.2011. godine

Predsjednica udruge:
Marija Kelečić

Udruga invalida rada Virovitica koristi institucionalnu podršku zahvaljujući Razvojnoj suradnji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ministarstva socijalne politike i mladih u provođenju Pilot - programa sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom.

Logo Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

 

Copyright © 2013 Udruga invalida rada Virovitica. Pokreće Joomla!. Tekstovi: Arhiva Udurge invalida rada, i drugi izvori navedeni uz tekst.
Design by Linelab, (Framelab template), osmislio Teofil Korotaj. Joomla! je slobodan softver objavljen pod G [Ministarstvo socijalne politike i mladih RH] NU Općom javnom licencom (GPL).