Iz naših projekata

Donosim pregled događanja vezanih uz projekte koje provodi Udruga invalida rada Virovitica. Udruga je organizirala i niz savjetovanja i predavanja, te tiskala nekoliko letaka i knjižica u kojim je promovirala prava invalida, pokušala senzibilizirati javnost za probleme invalida ili ukazati na probleme s kojima se invalidi susreću. Članke iz tih knjižica možete pročitati u nastavku.

 

Nacionalni dan invalida rada

Zašto obilježavamo 21.ožujka Nacionalni dan invalida rada

Određenje 21. ožujka nacionalnim danom invalida rada svoju povijesnu komponentu nalazi u događanjima iz 1956. godine u spomen rudarske nesreće koja se dogodila u Belgiji, kojom prilikom se stradale 262 osobe. U spomen na taj događaj navedenog datuma određeno je obilježavanje međunarodnog dana osoba s invaliditetom.

Opširnije...

Zapošljavanje osoba s invaliditetom

O zapošljavanju osoba s invaliditetom pisali smo u drugom Vodiču za potrebe senzibilizacije javnosti o potrebama osoba s invaliditetom, od veljače 2007.

  • Osobe s invaliditetom zapošljavaju se pod općim ili posebnim uvjetima
  • Pod općim uvjetima smatra se zapošljavanje po općim propisima koji uređuju područje rada i zapošljavanja
  • Pod posebnim uvjetima smatra se zapošljavanje u ustanovi ili trgovačkom društvu osnovanom radi zapošljavanja osoba s invaliditetom, kao i samozapošljavanje osoba s invaliditetom
  • Pod posebnim uvjetima zapošljavaju se osobe s invaliditetom koje se ne mogu zaposliti pod općim uvjetima

    Opširnije...

Što je invalidnost

U prvom Vodiču za potrebe senzibilizacije javnosti o potrebama osoba s invaliditetom, od rujna 2006. godine Marija Kelečić pisala je o shvaćanju pojma invalidnosti:

U cijelom svijetu osobe s invaliditetom su među najsiromašnijim, žive u nepovoljnim okolnostima i obespravljene su.
Invalidnost je bila viđena kao „problem“ pojedinca i on je bio osoba koja se morala mijenjati uz pomoć profesionalne rehabilitacije ili liječenjem. U današnje vrijeme, osobe sa invaliditetom i njihove organizacije opisuju, iz vlastitog iskustva, kakove su ekonomske i socijalne barijere koje sprečavaju ljude sa oštećenjem da potpuno sudjeluju u društvenom životu.

Opširnije...

Spriječimo nastajanje invaliditeta

U drugom Vodiču za potrebe senzibilizacije javnosti o potrebama osoba s invaliditetom, od veljače 2007. dali smo pregled članaka Zakona o zaštiti na radu koji reguliraju sprječavanje nastajanja ozljeda na radu:

Rad na siguran način!

Radna ravnoteža je narušena ako radnika radi u neodgovarajućim radnim uvjetima (kada npr.proces rada stvara nepovoljnu mikroklimu ili prekomjernu buku, ako se rad obavlja na nezaštićenim strojevima i slično).

Opširnije...

Simboli pristupačnosti

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva objavilo je 23. prosinca 2005. godine u "Narodnim novinama" br. 151. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.U njemu se definirane oznake pristupačnosti. U našem Vodiču za potrebe senzibilizacije javnosti o potrebama osoba s invaliditetom 1, od rujna 2006. godine objavili smo dio znakova.

Opširnije...

Udruga invalida rada Virovitica koristi institucionalnu podršku zahvaljujući Razvojnoj suradnji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ministarstva socijalne politike i mladih u provođenju Pilot - programa sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom.

Logo Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

 

Copyright © 2013 Udruga invalida rada Virovitica. Pokreće Joomla!. Tekstovi: Arhiva Udurge invalida rada, i drugi izvori navedeni uz tekst.
Design by Linelab, (Framelab template), osmislio Teofil Korotaj. Joomla! je slobodan softver objavljen pod G [Ministarstvo socijalne politike i mladih RH] NU Općom javnom licencom (GPL).